Ο γενικός χειρουργός Οθων Μιχαήλ δίνει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τα Κονδυλώματα πρωκτού!

Οι ερωτήσεις που μας απαντάει είναι:

  1. Τι είναι τα κονδυλώματα και με τι μοιάζουν;
  2. Πόσοι τύποι υπάρχουν; Είναι επικίνδυνοι;
  3. Ποια είναι η μορφολογία των κονδυλωμάτων;
  4. Πως μεταδίδονται τα κονδυλώματα;
  5. Ποια είναι τα συμπτώματα;
  6. Ποιοι είναι οι τρόποι θεραπείας;
  7. Πότε συνιστάται η χειρουργική θεραπεία;
  8. Τι όφελος έχει η χειρουργική αντιμετώπιση;
  9. Υπάρχει περίπτωση υποτροπής;