Τι είναι η αρθροσκόπηση γόνατος;

Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μια ελάχιστα χειρουργική επεμβατική τεχνική που επιτρέπει στον ορθοπεδικό χειρουργό να βλέπει το εσωτερικό της άρθρωσης του γόνατος, χωρίς να γίνονται μεγάλες τομές. Συγκεκριμένα, μέσα από μία οπή τεσσάρων χιλιοστών, εισάγεται μία κάμερα που ονομάζεται αρθροσκόπιο και συνδέεται με μία οθόνη βίντεο μέσα στο χειρουργείο, με αποτέλεσμα ο ιατρός να έχει πλήρη ορατότητα ώστε να διαγνώσει αλλά και να θεραπεύσει παθήσεις του γόνατος. Η αρθροσκόπηση χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και τη θεραπεία ενός ευρέος φάσματος προβλημάτων στο γόνατο.

Ποιες βλάβες αντιμετωπίζονται με την αρθροσκόπηση γόνατος;

Η αρθροσκόπηση του γόνατος είναι λιγότερο επεμβατική από τις ανοιχτές μορφές χειρουργικής επέμβασης. Ένας χειρουργός μπορεί να διαγνώσει προβλήματα αλλά και να τα θεραπεύσει. Η χειρουργική επέμβαση της αρθροσκόπησης στο γόνατο μπορεί να είναι χρήσιμη στη διάγνωση ενός φάσματος προβλημάτων, όπως:

  • Βλάβες – κακώσεις του αρθρικού χόνδρου
  • Ρήξη μηνίσκου
  • Βλάβες συνδέσμων

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης γόνατος;

Στις περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η αρθροσκόπηση γόνατος. Είναι η προτιμότερη χειρουργική τεχνική έναντι άλλων, επειδή περιλαμβάνει:

  • ελάχιστο τραυματισμό των ιστών
  • άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
  • βελτιωμένη ορατότητα, άρα και καλύτερη διάγνωση
  • καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Ποια είναι η διαδικασία της αρθροσκόπησης γόνατος;

Ο τύπος της αναισθησίας που χρησιμοποιείται εξαρτάται από την έκταση της αρθροσκόπησης, μπορεί να είναι ολική ή επισκληρίδιος αναισθησία. Ο ορθοπεδικός χειρουργός κάνει δύο τομές στο γόνατο, τεσσάρων χιλιοστών, από τις οποίες θα εισάγει το αρθροσκόπιο και τα χειρουργικά εργαλεία. Έπειτα ένα πλαστικό ή μεταλλικό σωληνάκι θα τοποθετηθεί στο εσωτερικό της άρθρωσης, για την παροχή αποστειρωμένου φυσιολογικού ορού ώστε να διογκωθεί η άρθρωση του γόνατος. Η προσαρτημένη κάμερα του αρθροσκοπίου επιτρέπει στον χειρουργό να εξερευνήσει την περιοχή και να εντοπίσει τυχόν προβλήματα. Αφού επιλυθεί η βλάβη, αφαιρούνται τα εργαλεία από το γόνατο και συρράπτονται οι τομές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από 40 λεπτά.

Τι διάστημα απαιτείται για την αποκατάσταση μετά την αρθροσκόπηση γόνατος;

Η αποκατάσταση μετά την αρθροσκόπηση γόνατος είναι ταχύτερη από αυτή της ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης. Οι περισσότεροι ασθενείς φεύγουν από το νοσοκομείο την ημέρα της επέμβασης με συγκεκριμένες οδηγίες από τον χειρουργό. Οι πατερίτσες είναι προαιρετικές, καθώς εντός λίγων ημερών οι ασθενείς περπατούν ελεύθερα. Σε περιπτώσεις όπου η έκταση της επέμβασης ήταν μεγάλη, τότε ο χρόνος αποθεραπείας αυξάνεται.

Η σοβαρότητα και ο τύπος του προβλήματος του γόνατος μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης. Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μία υψηλά εξειδικευμένη τεχνική που διεξάγεται από ειδικά εκπαιδευμένους ορθοπεδικούς χειρουργούς. Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο ορθοπεδικό χειρουργό Δρ Γεώργιο Μπεσίρη για μία εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία του προβλήματός σας.