Αρθροπλαστική ισχίου με τις μεθόδου AMIS & ASI

Η μέθοδος AMIS (anterior minimal invasive surgery) και η μέθοδος ASI (Anterior Supine Intramuscular) αποτελούν ιδιαίτερα επιτυχημένες χειρουργικές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας του ισχίου. Και οι δύο τεχνικές (AMIS & ASI) είναι ιδιαίτερα ατραυματικές, όχι μόνο λόγω της μικρής τομής του δέρματος, αλλά κυρίως διότι δεν απαιτείται να κοπούν ή να αποκολληθούν μύες κατά τη διάρκεια της χειρουργικής προσπέλασης. Στην πραγματικότητα, η πρόσθια προσπέλαση (που είναι κοινή για τις τεχνικές AMIS και ASI) είναι η μόνη τεχνική που περνά ανάμεσα και όχι δια των μυικών ιστών, με συνέπεια να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού των μυών, των τενόντων, των αγγείων και των νεύρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

  • Την ελαχιστοποίηση του πόνου μετά το χειρουργείο
  • Τη μείωση της απώλειας αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου
  • Τη μείωση του συνολικού χρόνου νοσηλείας
  • Τη μείωση του κινδύνου εξαρθρήματος, με συνέπεια να μην υπάρχει ανάγκη περιορισμών στις κινήσεις και ειδικών προφυλάξεων (μαξιλάρι απαγωγής, ανυψωτικό λεκάνης τουαλέτας) στις κινήσεις ή στο κάθισμα
  • Τον ομαλό τρόπο βάδισης χωρίς χωλότητα λόγω της διατήρησης ανέπαφων και λειτουργικών μυών
  • Την ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες

Παρ’ όλα αυτά, οι τεχνικές AMIS και ASI είναι ιδιαίτερα απαιτητικές χειρουργικά. Προϋποθέτουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια εκπαίδευσης (καμπύλη επαρκούς εκμάθησης) των χειρουργών ορθοπαιδικών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών (διεγχειρητικά κατάγματα, μη σωστή τοποθέτηση των υλικών κ.ά.) H βασική διαφορά των 2 μεθόδων έγκειται στο ότι για τη μέθοδο AMIS απαιτείται η χρήση ειδικού χειρουργικού τραπεζιού, ενώ με τη μέθοδο ASI ο ασθενής τοποθετείται σε κανονικό/τυπικό χειρουργικό τραπέζι και οι χειρισμοί γίνονται με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων.

Ο ορθοπαιδικός χειρουργός και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλειος Ι. Σακελλαρίου όχι μόνο παρακολούθησε τα προαπαιτούμενα εκπαιδευτικά courses, αλλά εξειδικεύθηκε για μακρό χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητος του ισχίου AMIS και ASI, διενεργώντας εκατοντάδες τέτοιων επεμβάσεων στο νοσοκομείο Hospital for Special Surgery της Νέας Υόρκης (το νοσοκομείο Hospital for Special Surgery, New York έχει βραβευθεί ως το καλύτερο νοσοκομείο για ορθοπαιδικές επεμβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για 3 συνεχόμενα έτη, 2011-2014, σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης του US News).