Ποια είναι τα αίτια της παχυσαρκίας;

Ο γενικότερα αποδεκτός ορισμός παχυσαρκίας είναι αυτός της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας που βασίζεται στο Δείκτη Μάζας Σώματος και είναι ο ακόλουθος: • A’ Βαθμού: Υπέρβαρος (ΔΜΣ 25-29,9 kg/m2) • Β’ Βαθμού: Παχύσαρκος (ΔΜΣ 30-3,9 kg/m2 • Γ’ Βαθμού : Κακοήθης Παχυσαρκία (ΔΜΣ 40 ≥ kg/m2) Η παχυσαρκία είναι μια πολύ περίπλοκη νόσος και ξεπερνάει την απλή ανισορροπία μεταξύ πρόσληψης ενέργειας...