Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εμφανιστεί και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο όγκος συνήθως ανακαλύπτεται από την ίδια τη γυναίκα. Συνήθως επειδή η γυναίκα βρίσκεται ήδη σε μια ιδιαίτερη «ενδιαφέρουσα» κατάσταση, υπάρχει η τάση να αποφεύγεται ο πιο «επεμβατικός» έλεγχος.

Η διάγνωση συχνά γίνεται σε προχωρημένο στάδιο, ακριβώς επειδή οι αλλαγές στο μαστό αποδίδονται λανθασμένα στην εγκυμοσύνη ή το θηλασμό.

Όταν διαπιστώνεται μια βλάβη, η απλή παρακολούθηση δεν είναι περισσότερο κατάλληλη από ότι θα ήταν σε μια γυναίκα που δεν είναι έγκυος και δε θηλάζει.

Αν και συνήθως πρόκειται για καλοήθεις παθήσεις, όπως αδένωμα, γαλακτοκήλη, γιγαντομαστία και καλοήθη αιμορραγική έκκριση από τη θηλή, η κακοήθεια πρέπει να αποκλείεται με ενδελεχή έλεγχο, ενδεχομένως και με βιοψία μαστού.

Ο έλεγχος πρέπει να παρέχει τη μέγιστη διαγνωστική ακρίβεια ώστε να μη διαφύγει η διάγνωση κακοήθειας και ταυτόχρονα να μη βλάπτει το έμβρυο και να μην οδηγεί σε διακοπή του θηλασμού.

Οι γυναίκες που έχουν τεκνοποιήσει έχουν μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου μαστού:

  • Ο κίνδυνος ελαττώνεται με τον αριθμό των παιδιών
  • Ο κίνδυνος ελαττώνεται για κάθε έτος που είναι νεότερη μια γυναίκα κατά την πρώτη τεκνοποίηση
  • Ο κίνδυνος ελαττώνεται με τη διάρκεια θηλασμού
  • Οι αλλοιώσεις του μαστού κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό χρειάζονται ενδελεχή έλεγχο.