Ο γενικός χειρουργός Οθων Μιχαήλ δίνει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τη Κύστη Κόκκυγος!

Οι ερωτήσεις που μας απαντάει είναι:

  1. Χρειάζεται παραμονή στο σπίτι μετά την επέμβαση;
  2. Υπάρχει νοσηλεία;
  3. Πόσο διαρκεί η επέμβαση;
  4. Πότε επιτρέπεται το μπάνιο;
  5. Χρειάζεται διακοπή κάποιων φαρμάκων;
  6. Χρειάζεται υγειονομικό υλικό;
  7. Θα πρέπει να λαμβάνω κάποια φάρμακα μετά το χειρουργείο;
  8. Χρειάζονται αλλαγές στο τραύμα;