Ο γενικός χειρουργός Οθων Μιχαήλ δίνει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τη Ραγάδα του Πρωκτού!

Οι ερωτήσεις που μας απαντάει είναι:

  1. Τι ακριβώς είναι η ραγάδα του πρωκτού;
  2. Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα;
  3. Ποια είναι τα βασικά αίτια της ραγάδας;
  4. Μπορεί να προληφθεί η ραγάδα;
  5. Πότε χρειάζεται χειρουργείο;
  6. Τι κίνδυνοι υπάρχουν από τη ραγάδα;
  7. Υπάρχει σύγχρονη θεραπεία;