Η κύστη κόκκυγος είναι μια επίκτητη πάθηση που ταλαιπωρεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και μετά μια ανεπιτυχή χειρουργική επέμβαση.

Οι υποτροπές της κύστης κόκκυγος μετά απο ανεπιτυχή κλασσική ανοιχτή χειρουργική θεραπεία ή συντηρητική αντιμετώπιση καθώς και οι χρόνιες κύστεις κόκκυγα με  συρίγγια προσεγγίζουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που κυμαίνεται απο 7 έως και 35 %. Ανάλογα με τον αρχικό τρόπο αντιμετώπισης, η μεγαλύτερη συχνότητα υποτροπών εμφανίζεται διαχρονικά στην αντιμετώπιση με κλειστή μέθοδο.

Τα αίτια της αποτυχίας αυτής δεν είναι ξεκάθαρα, αν και οι επιπλοκές του τραύματος μετά την πρώτη επέμβαση φαίνεται ότι είναι προβλέψιμες. Το μικροβιακό φορτίο στην κοιλότητα της κύστης, η χρονιότητα της φλεγμονής και η αποστηματοποίηση συλλογών εντός της κοιλότητας που έχει δημιουργηθεί αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για υποτροπή της πάθησης.

Συμπτώματα υποτροπής κύστης κόκκυγος

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν την ενεργό φλεγμονή, την αποστηματοποίηση της βλάβης, την εκροή δύσοσμου και θοερού υγρού ή πύου, την ανάπτυξη πυρετού, πόνο στην πάσχουσα περιοχή και την παρουσία τριχών εντός του συριγγίου.

Εκτός απο το ιστορικό του προηγηθέντος χειρουργείου, επιβάλλεται προσεκτική εξέταση της περιοχής και αποκλεισμός άλλων παθολογικών καταστάσεων όπως φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου, κακοήθειας και άλλων παθήσεων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης.

Θεραπεία Υποτροπής Κύστης Κόκκυγος

Η θεραπεία της υποτροπής περιλαμβάνει αρχικά συντηρητική αντιμετώπιση, όπως έλεγχο των τριχών και τοπική υγιεινή. Η αποτρίχωση μειώνει σημαντικά το ποσοστό υποτροπής ειδικά σε δασύτριχους άρρενες ή σε ανθρώπους που η καθημερινή τους εργασία απαιτεί καθιστικό τρόπο ζωής.

Σε περιπτώσεις υποτροπής επιβάλλεται να γίνει πλήρης χαρτογράφηση των συριγγίων ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της βλάβης.

Η νέα ενδοσκοπική μέθοδος αντιμετώπισης κύστης κόκκυγος προσφέρει την ανώδυνη και αναίμακτη χαρτογράφηση της βλάβης. Σε κάθε περίπτωση η διενέργεια ενδοσκοπικής χαρτογράφησης (Διαγνωστική φάση Epsit) απο έμπειρο και εξειδικευμένο στην μέθοδο χειρουργό, μπορεί να προσεγγίσει το πρόβλημα στο ακριβές μέγεθός του και να επιλεγεί η καταλληλότερη μέθοδος αντιμετώπισης.

Η Ενδοσκοπική μέθοδος EPSIT διενεργείται και σε περιπτώσεις υποτροπής της κύστης κόκκυγος με ιδιαίτερη επιτυχία. Προσφέρει το έδαφος για οριστική πλέον αντιμετώπιση με τη νόσο να αποτελεί παρελθόν.

Η μέθοδος EPSIT διενεργείται σε δύο διακριτές φάσεις. Την διαγνωστική χαρτογράφηση και την θεραπευτική καταστροφή της παθολογικής εστίας.

Στη διαγνωστική φάση πραγματοποιείται η χαρτογράφηση της βλάβης διαμέσου του συριγγώδους πόρου ή των πόρων και της απεικόνησης στην οθόνη υψηλής ευκρίνειας με τη χρήση της ειδικής κάμερας. Οτιδήποτε ανευρίσκεται εντός του συριγγίου (ιστοί, τρίχες, φλεγμονώδη υπολλείματα) απομακρύνονται εύκολα με ειδική λαβίδα 2mm.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο αίτιο της υποτροπής και στην ανεύρεσης τυχόν κρυφών πόρων συριγγίου που δεν έχουν δώσει έντονη συμπτωματολογία ή παρουσία πόρων πάνω στο δέρμα των γλουτών.

Αφού έχει καθοριστεί και καθαριστεί η βλάβη, ακολουθεί η θεραπευτική φάση. Κατά την θεραπευτική φάση πραγματοποιείται η καταστροφή του συριγγώδους πόρου, των διακλαδώσεων αυτού και του κυστικού σχηματισμού.

Ειδικά για περιπτώσεις υποτροπής της κύστης κόκκυγος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξάχνωση της βλάβης με χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως των ραδιοσυχνοτήτων RF, διαθερμίας ή και Laser.

Στα χαρακτηριστικά της ενδοσκοπική μεθόδου αξίζει να σημειωθούν τα εξής:

Υπάρχει Μηδαμινή απώλεια αίματος και κατά συνέπεια ταχύτερη επούλωση του τραύματος με γρήγορη επάνοδο στην καθημερινότητα, απουσία πόνου,
πλήρης και οριστική αφαίρεση της κύστης μαζί με τους πιθανούς συριγγώδεις πόρους
Με την ενδοσκοπική μέθοδο δεν απαιτούνται καθημερινές και ενδεχομένως επώδυνες αλλαγές απο τον ασθενή στο σπίτι, επιτρέπεται το ντους αμέσως απο την επόμενη ημέρα και η επιστροφή στις καθημερινές συνήθειες είναι ανεπίπλεκτη.
Η μέθοδος προσφέρει εκμηδένιση της πιθανότητας υποτροπής.

Με την σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης και τον σαφή ενδοσκοπικό προσδιορισμό του μεγέθους της βλάβης, έχουμε πλέον την δυνατότητα της καλύτερης επιλογής θεραπευτικής μεθόδου, χωρίς τα ερωτηματικά του παρελθόντος, χωρίς την ταλαιπωρία των κλασσικών παραδοσιακών μεθόδων, χωρίς την διαδικασία των επώδυνων αλλαγών και της καθημερινής επιβάρυνσης.

Αν ο ασθενής υποψιάζεται υποτροπή της πάθησης, πρέπει να προσέλθει το συντομότερο στον χειρουργό για να μην απωλεσθεί η δυνατότητα της οριστικής αναίμακτης και ανώδυνης ενδοσκοπικής μεθόδου αντιμετώπισης.

Η μέθοδος πραγματοποιείται στο Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου- Τμήμα Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής.