Είναι γεγονός πως τα 2/3 των παιδιών με πλατυποδία πιθανόν να μην αναπτύξουν συμπτώματα ή παραμόρφωση.

Η παιδική πλατυποδία συνήθως είναι κληρονομική, ανά περιπτώσεις όμως μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιας αδυναμίας ή σύσπασης μυών, ακόμα και κάποιου μυοσκελετικού προβλήματος.

Είναι απαραίτητο λοιπόν, οι γονείς από τη στιγμή που το μωρό τους περπατήσει να κάνουν έγκαιρα τη διάγνωση με μια επίσκεψη στον παιδίατρο ή τον ορθοπαιδικό ώστε να προλάβουν πιθανές επιδράσεις της στην σκολίωση ή την κύφωση.

Η διάγνωση της πλατυποδίας πέρα από την απλή κλινική εικόνα, επιτυγχάνεται με το πελματογράφημα, ενώ η αντιμετώπιση είτε με τη βοήθεια ειδικών πάτων είτε σε βαριές περιπτώσεις με χειρουργική αποκατάσταση.