Ο Γενικός Χειρουργός Οθων Μιχαήλ μας ενημερώνει το περιεδρικό απόστημα.

Το περιεδρικό απόστημα είναι η συλλογή πύου σε ιστούς που περιβάλλουν τον πρωκτό και το ορθό. Υπάρχουν διάφορες ανατομικές θέσεις ανάπτυξης ενός περιεδρικού αποστήματος και αυτό χαρακτηρίζει και την ονομασία του. Συνεπως ένα περιεδρικό απόστημα μπορεί να είναι: περιπρωκτικά, διασφιγκτηριακά, υποβλενογόνια, ισχιοορθικά και πυελοορθικά.

Το ορθό περιέχει ανατομικές δομές που ονομάζονται κρύπτες και αδένες. Η λειτουργία των αδένων αυτών είναι η παραγωγή οσμηγόνων ουσιών και η παραγωγή βλέννης για την λίπανση των κοπράνων κατα την διαδικασία της αφόδευσης.

Ενσφηνωμένα κόπρανα σε αυτές τις κρύπτες αποφράσσουν τον εκφορητικό πόρο των αδένων με αποτέλεσμα μόλυνση και στη συνέχεια δημιουργία αποστήματος στην περιοχή. Το υπάρχον λίπος που βρίσκεται στην περιορθική περιοχή αποτελεί πρόσφορο έδαφος στην επέκταση του αποστήματος το οποίο συχνά αναπτύσσεται γύρω από  το ορθό.

Η κλασσική τριάδα της φλεγμονής, δηλαδή οίδημα, ερυθρότητα , πόνος είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της συμπτωματολογίας της νόσου. Ο ασθενής προσέρχεται στον χειρουργό αναφέροντας σφύζοντα πόνο στην περιοχή γύρω απο τον πρωκτό επιδεινούμενο με τις κινήσεις και τις κενώσεις. Επίσης μπορεί να συνυπάρχει πυρετός με ρίγος και κατακράτηση ούρων.

Κατά την κλινική εξέταση η περιπρωκτική περιοχή συχνά είναι θερμή, ερυθρά, σκληρή και ευαίσθητη. Η δακτυλική εξέταση του ορθού μπορεί να δώσει μια κλινική εικόνα της εσωτερικής περιοχής του ορθού, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις προτιμάται η ορθοσκόπηση.

Το διορθικό υπερηχογράφημα  συμβάλλει στην ανίχνευση συριγγωδών πόρων, μη παροχετευθέντων αποστηματίων και εκτίμηση της εμπλοκής των σφιγκτήρων του ορθού. Η εξέταση εκλογής για βαρύτερες εν τω βάθει περιπτώσεις είναι η μαγνητική τομογραφία με πρωτόκολλο πυέλου

 Η χορήγηση αντιβιοτικών πριν την διάνοιξη δεν έχει κάποιο σημαντικό όφελος, επειδή δεν έχει επίδραση μέσα στην αποστηματική κοιλότητα. Αν υπάρχει κυτταρίτιδα στην γύρω περιοχή ή ο ασθενής έχει άλλες συνοδές παθήσεις (βαλβιδοπάθεια, ανοσοκαταστολή) τότε η χορήγηση αντιβιοτικών επιβάλλεται. Αντιβιοτικά χορηγούνται επίσης στις παρακάτω καταστάσεις:

  • Εκτεταμένη συμμετοχή μαλακών μορίων
  • Νεκρωτικές λοιμώξεις
  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Υποθρεψία
  • Καρκίνος (ιδιαίτερα λευχαιμία ή λέμφωμα)
  • Μόλυνση με τον ιό HIV

 Αν υπάρχει καθυστέρηση στην διάγνωση και στην χειρουργική διάνοιξη, η πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών είναι ορατή. Η υποτροπή είναι δυνατόν να εμφανισθεί σε ποσοστό έως και 30% των περιπτώσεων. Συχνές υποτροπές οδηγούν σε δημιουργία περιεδρικού συριγγίου σε ποσοστό 15% έως 47%.

Η θεραπεία του περιεδρικού αποστήματος είναι χειρουργική με άμεση διάνοιξη και παροχέτευση. Πρέπει να παροχετευθεί όλο το πύον και να καθαριστούν οι νεκρωθέντες ιστοί. Για την διάνοιξη προτιμάται η γενική αναισθησία ή η μέθη λόγω της ανάγκης πλήρους καθαρισμού της βλάβης και παράλληλης ανίχνευσης τυχόν περιεδρικού συριγγίου.

Η ορθοσκόπηση κατά την διάρκεια των πλύσεων με οξυζενέ είναι δυνατόν να αποκαλύψει έσω στόμιο προυπάρχοντος συριγγίου, δημιουργώντας έτσι θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως είναι η τοποθέτηση ενός ελαστικού σωλήνα (σετον) και η μεταγενέστερη αντιμετώπιση του περιεδρικού συριγγίου με σαφή καθορισμό πλέον των στομίων.